Zoeken

De wereld van Anna

Categorie

Maatschappij

14 november 2015: Het terreur in Parijs

Ik zet de tv aan op RTL 4 en hoor voor het eerst van de aanslagen in het hart van Europa. Het eerste wat ik me afvraag is of de aflevering een herhaling is. Helaas blijkt dit niet het geval.

Wederom is Parijs geraakt door terreur.

Mijn hart huilt als ik de persberichten lees. Verbouwereerd lees ik de berichten die steeds opnieuw slechter nieuws presenteren. Het aantal slachtoffers bouwt zich op, iedere keer dat ik de nieuwspagina’s open. Ik weet gewoon even niet wat ik moet denken en wat ik moet voelen. Ik voel me benauwd, verdrietig en machteloos tegelijkertijd. Is dit dan echt de wereld waar ik in leef?

What a horrible world we live in.

Mijn vriend leest met me mee. Hij wordt steeds stiller. De woorden “Allahoe Akbar” verschijnen op het schermpje van mijn iPhone. Ik ben niet verbaasd. Hij kijkt me aan. “Dit is niet mijn islam”, is het eerste wat hij zegt na een lange stilte.

Mijn vriend is moslim.

Het raakt hem diep. Hetgeen wat hem zo dierbaar is, zijn geloof, wordt continue gebruikt om een oorlog uit te vechten. Zijn geloof wordt gebruikt om het leven van onschuldigen te ontnemen. Alles waar hij in gelooft. Alles wat hij is. Alles wat kleur geeft in zijn leven. De islam wordt uitgebuit om het doel van de duivel na te streven.

And that hurts. 

Want evenals jij en ik keuren moslims deze misdaden tegen de mensheid af. Net zoals jij en ik rouwen moslims om de onschuldigen die gisteren slachtoffer zijn geworden van deze terreur. Zij voelen net zoveel pijn en verdriet om wat er in Parijs is gebeurd. Wij leven allemaal mee met de slachtoffers en de nabestaanden. Onze gebeden zijn allemaal gericht op hen.

Het verschil? Wij hoeven ons niet te verdedigen. Moslims wel. 


05 september ’15: stilte

Het leed van anderen heeft me altijd al geraakt. Nu de wereld in brand staat voel ik me leger dan dat ik me ooit eerder heb gevoeld.

Er zijn mensen op deze planeet die nu – op dit moment – aan het vluchten zijn voor hun leven. Mensen, die hun oude vertrouwde leefomgeving, moeten verlaten in ruil voor enkel onwetendheid. Hopend op een toekomst voor zichzelf en hun kinderen. Op dit moment zit er waarschijnlijk wederom een bootje veel te vol met mensen die ieder hun leven wagen omdat de situatie thuis zo schrijnend is dat zij geen andere keus meer hebben.

Op dit moment hoef ik enkel Facebook te openen om teksten te lezen waarin wordt gesteld dat bovengenoemde mensen geen recht hebben om ons land binnen te komen.

“Vol is vol”.

“Laat die bootjes maar zinken”.

“Wij hebben het zelf al moeilijk genoeg”.

“Wij willen hier geen vluchtelingen”!

Zij weten niet dat dit impliciet betekent dat onze medemensen geen recht op een bestaan hebben. Hoe kun je opgroeien in een land waarin oorloggeweld dagelijkse kost is? Hoe kun je niet vluchten voor iets wat iedere dag opnieuw een bedreiging vormt voor jouw eigen leven en die van je kinderen? Zouden mijn medelanders geen toevlucht zoeken in een veilig land als hen dit zelf overkwam?

Benauwd zitten mijn medelanders achter hun pc of smartphone te verkondigen hoe zwaar we het hier hebben. Dat er al genoeg armoede is. Medelanders die geen oorlogsgeweld kennen.. Medelanders die in hun handjes mogen klappen dat ze hier zijn geboren. Wij zijn met geluk geboren. Geluk wat nog best wel gedeeld kan worden. Ons geluk wordt niet minder als we dit met anderen delen.

Ik word stil van het woord geweld wat iedere dag plaatsvindt. Ik word er ziek van. Deze vluchtelingencrisis kan beter humanity crisis worden genoemd. We hebben niet een te hoge toestroom van vluchtelingen in dit land. We hebben een te lage dosis medemenselijkheid in dit land…

07 juli 2015: leven met borderline

Stelling #8 Musea moeten gratis worden

Hoe kun je mee discussiëren?  

  • Vul de poll in;
  • Geef in een reactie aan waarom je het eens/oneens bent met de stelling. Je mag op elkaar reageren (graag zelfs!)
  • Volgende week zal ik de uitkomsten van de poll kort bespreken.

Uitslag vorige poll:

Zeven mensen hebben gestemd. Hiervan zijn twee mensen het oneens met de stelling. Vijf personen zijn het eens met de stelling.


Een dagje naar het museum is niet iedereen gegund. Sommige mensen vinden het te duur, anderen hebben er geen geld voor, en een laatste groep van mensen gaat niet naar het museum omdat ze denken dat musea alleen maar authentiek zijn. Om de Nederlandse bevolking meer te stimuleren om naar het museum te gaan is het noodzaak dat musea gratis worden.

Musea worden betaald van het belastinggeld, dus eigenlijk betaalt iedereen al entree
Museums worden betaald van belastinggeld. Iedere Nederlandse burger betaalt over het algemeen genomen belasting, wat dus betekent dat iedereen eigenlijk al entree betaalt. Het is dus niet nodig dat men tevens entree betaalt bij binnenkomst in een museum. Uiteraard betalen toeristen geen belasting, maar zij zorgen met hun komst naar Nederland dat de Nederlandse economie groeit. Gratis toegang voor het museum zorgt dus indirect ook voor een hogere proportie toeristen in Nederland, die graag het Van Gogh museum én het Rijksmuseum bezoeken, en al helemaal als het gratis is!

Minima kunnen dan ook het gehele jaar naar het museum
Als musea gratis zijn, dan kan ook de minima genieten van kunst. Veel mensen van deze doelgroep willen wel heel graag naar het museum, maar kunnen door financiële redenen niet gaan. Minima zijn vaak laaggeschoold en het bezoeken van musea kan hen verder ontwikkelen, gezien het gegeven dat mensen leren van kunst.

Bezoekers zijn eerder geneigd om iets uit te proberen als iets gratis is
Als musea gratis zijn, dan zal dit meer bezoekers aantrekken. Er is minder risico als iets gratis is, en dat stimuleert mensen om iets uit te proberen. Wanneer iemand enthousiast raakt over een museum, zal hij/zij anderen ook stimuleren om naar het museum te gaan, en via deze mond-op-mond reclame zal het bezoekersaantal van een museum stijgen. Tevens zullen scholen meer excursies plannen naar musea, omdat het gratis is. Veel scholen hebben een beperkt budget, waarbij niet iedere klas een excursie kan gaan doen. Gratis entree voor musea zal er voor zorg dragen dat meer scholen naar museums gaan, en dit stimuleert de algemene ontwikkeling van kinderen.

Een mogelijk tegenargument betreft de financiële tegenslag die museums zullen ondervinden als de entree gratis wordt.

Love knows no borders

I never meant to start a war, I just wanted you to let me in.

Ik heb vrij veel reacties gekregen op mijn eerste blog die ik hier heb geplaatst. Ik probeer deze allemaal te beantwoorden. Ik ben me er van bewust dat ik me kwetsbaar opstel door uit te leggen waarop mijn blogs over de islam & discriminatie van moslims is gebaseerd. Ik ben zelf namelijk geen moslim, en ik heb ook niet de intentie om me te bekeren. Ik ben katholiek, maar om eerlijk te zijn geef ik hieraan zelfs mijn eigen draai. Iedereen mag me daarop veroordelen. Ik zal me later moeten verantwoorden tegenover de Heer. Ik probeer zo oprecht en eerlijk mogelijk te leven, maar ik weet zeker dat ik fouten heb gemaakt.

Koppig en eigenwijs. Die twee woorden hoor ik vaak. Ik luister niet naar anderen, en ik weiger ook maar iets van anderen aan te nemen. Ik heb altijd de neiging om op te komen voor mensen die in een hoekje worden gedrukt. Tegenover moslims ben ik degene met het hoogste woord om mijn roots te beschermen, tegenover moslimhaters heb ik het hoogste woord om het op te nemen voor deze onderdrukte groepering. Ik kan niet aanhoren hoe mensen elkaar veroordelen. Dit heeft tot het punt geleid dat ik door verschillende groeperingen met een scheef oog word aangekeken.

Wat ik echt heel erg vind is dat ik aan mezelf ben gaan merken dat ik niet meer in discussie durf te gaan. Voor het schrijven van dit blog durf ik amper mijn eigen naam te gebruiken, omdat ik niet weet wat voor consequenties dit zal hebben. Toen ik verliefd werd op een moslim durfde ik dit niet te vertellen omdat ik bang was dat mensen me niet meer zouden accepteren, en mijn voorgevoel werd bevestigd. Sommige van mijn ‘vrienden’ lieten me vallen, ik werd uitgescholden, ik werd vernederd en ik werd genegeerd. Wie zegt dat eer voor het Nederlandse volk niet belangrijk is, heeft duidelijk niet in mijn schoenen gelopen. Wat me het meest heeft aangegrepen is dat iemand tegen me zei dat ik een landverrader ben, en dat als ik een ongeluk zou krijgen…  ze me moeten laten liggen. Dat waren niet de moslims die dergelijke dingen zeiden, maar Nederlanders. Nederlandse vrouwen horen geen relatie te beginnen met moslims. Dat was het moment dat ik begon te beseffen dat het hier niet correct is om iedereen te accepteren voor wie hij of zij is. Je mag mensen blijkbaar hier niet beoordelen op hun persoonlijkheid, maar je moet je mening baseren op de groepering waartoe men behoort. Ik ben een outlier in mijn eigen groep, en daarom weet ik hoe het voelt om gediscrimineerd te worden. Dit is precies waarom ik zo hoop op een dag dat iedereen vreedzaam met elkaar kan samenleven en waarbij iedereen elkaar accepteert en respecteert. Het spijt me voor ieder die niet hetzelfde wenst als ik, maar niets of niemand verandert mijn dromen en wensen, ongeacht met welke beredenering men ook komt.

Recht op gelijke behandeling.

Doet de Grondwet er nog wel daadwerkelijk toe in Nederland?

Het verband tussen opleidingsniveau en etnische discriminatie.

Ik ambieerde geen online oorlog met  mede-bloggers. Het is niet mijn bedoeling om gevoelige snaren te raken, om mensen boos te maken of what ever. Mocht ik je wel enigszins geïrriteerd hebben, dan spijt me dit zeer. Het was niet eens mijn bedoeling om nogmaals een blog te schrijven over mijn visie op discriminatie ten opzichte van moslims. Het is echter zo dat ik geïnspireerd word vanuit mijn dagelijks leven, en dat de reacties die ik op mijn voorgaande blog heb gekregen voor mij zo bizar overkomen dat dit het meest spannende is wat ik vandaag heb meegemaakt. Uiteraard heb ik de reacties op het artikel van de heer/mevrouw Bron uitgebreid gelezen. Er wordt mij verweten dat ik niet ambitieus ben en dat ik te laat reageer. Begrijp me niet verkeerd, maar ik heb ook nog andere dingen te doen. 😉 Ik word dom en naïef genoemd. Dit zijn niet twee eigenschappen die ik mezelf zou willen toewijzen, maar goed.. dat ten zijde: vandaag staat mijn persoonlijke visie op racisten centraal. Mijn visie is gebaseerd op een wetenschappelijk artikel (Support for ethnic discrimination in the Netherlands 1979-1993: Effects of period, cohort and individual characteristics) van M. Coenders & P. Scheepers. Het is een redelijk oud artikel, wat wil zeggen dat het verouderd en irrelevant kan zijn.

In de vroege jaren ’90 nam het aantal gewelddadige racistische daden toe. Het electoraat van de Nederlandse extreem-rechtse politieke partijen groeide in de vroege jaren ’80 en de vroege jaren ’90. Etnische minderheden worden nadelig behandeld in de woning- en arbeidsmarkt. De centrale vraagstelling van hun onderzoek luidt als volgt: ‘Wat waren de effecten van de contextuele en individuele kenmerken wat betreft in hoeverre mensen in Nederland etnische discriminatie steunt vanaf 1979 tot 1993’?

Gezien het feit dat ik als dom wordt afgeschilderd in sommige van de reacties (beledigen is immers een makkelijke manier om de ander te overrulen) vind ik het wel toepasselijk om in te zoomen op het verband tussen opleidingsniveau en etnische discriminatie. M. Coenders en P. Scheepers formuleerden de volgende hypothesen: de steun voor etnische discriminatie is groter onder autochtone Nederlandse individuen met een relatief gezien laag opleidingsniveau, een laag inkomensniveau, onder degenen die afhankelijk zijn van sociale zekerheid, en onder degenen die in grote steden wonen. Na uitgebreid onderzoek wordt alleen het verband tussen opleidingsniveau en etnische discriminatie bevestigd. Hoogopgeleiden zijn minder snel geneigd om te discrimineren op basis van etniciteit. Het feit dus dat alleen domme mensen geloven dat de islam geen bedreiging vormt is niet helemaal correct. Kanttekening is wel dat etniciteit en geloofsovertuiging niet helemaal hetzelfde zijn, maar aangezien dit vaak door elkaar gehaald wordt vind ik het wel een goed standpunt om aan te nemen dat juist intelligente mensen de islam niet als bedreiging zien. Het wordt hoogopgeleiden aangeleerd om bronnen adequaat te kunnen beoordelen op betrouwbaarheid en validiteit, om niet zomaar uit te gaan van alles wat geroepen wordt in de media, om zelf op onderzoek uit te gaan en niet alles voor waar aan te nemen. Het wordt hoogopgeleiden aangeleerd om kritisch te zijn en ‘out of the box’ te denken.

Dit is niet om laagopgeleiden of ongeschoolden te bekritiseren. Hoogopgeleiden zijn beperkt tot het gebruiken van hun hersenen en weten niet om te gaan met hun handen. Dit is puur om het standpunt ‘alleen domme mensen verdedigen de islam’ naar beneden te halen. Hopelijk heb ik morgen wat boeiendere stof om over te kunnen schrijven.

Hartelijke dank voor uw aandacht, en tot snel!

Nederlanders en hun angst voor de Islam

Vandaag ben ik op een Facebookpagina een artikel tegengekomen van één van mijn mede-bloggers op WordPress. Het betreft een artikel met de titel ‘Christelijke feestdagen binnenkort verboden in heel Europa’. Wat mij betreft mag iedereen een mening vormen wat betreft de islam. Hetgeen dat ik nu zo ontzettend jammer vind is dat het vaak gebaseerd is op onjuiste berichtgeving in de media of andere onbetrouwbare bronnen. De haat die ik voel jegens moslims vanuit landgenoten, soms zelfs vrienden, vind ik moeilijk om te verkroppen. Ik snap niet hoe je haat kunt voelen tegenover iets wat je amper kent. Het feit dat veel autochtone Nederlanders geen idee hebben van wat de islam precies inhoudt, is waarschijnlijk ook de reden dat zoveel mensen er angstig voor zijn, en die angst zorgt voor woede. Woede is namelijk een makkelijker te verkroppen emotie dan angst voor het onbekende. Ik vind het zonde dat mensen met haat in hun hart leven, want haat verbittert mensen. Het zorgt ervoor dat men niet meer rationeel kan nadenken. Mensen die haat voelen zijn gevaarlijk. Ze zullen iedere kans aangrijpen om in de tegenaanval te gaan, zelfs als ze niet aangevallen worden. Het meest frappante van het hele verhaal vind ik dat de mensen die het hardst tegen de islam zijn en het meest lijken te willen vasthouden aan de Nederlandse cultuur de Bijbel waarschijnlijk nog niet eens in het echt hebben gezien. Laat staan dat ze weten wat het christelijke geloof precies inhoudt. Ze bewaken iets waarin ze waarschijnlijk nog niet eens geloven. Waarom zo vijandig? Ik geloof in God, ik ben een christen, en ik weet dat niemand mijn geloof in God van me kan afpakken. Misschien wordt het tijd dat meer mensen zich richten op het geloof (welke dat dan ook mag wezen).

In dit artikel wordt naar mijn mening verwezen naar onbetrouwbare bronnen (zoals Partyflock) en daarnaast wordt er olie op het vuur gegooid middels een titel vol met onwaarheden. Het is gevaarlijk om dergelijke uitspraken te doen in een land waarin sommige mensen verblind zijn door de haat tegenover de islam. Ze nemen alles voor waar aan, zelfs als het tegendeel zo vaak wordt bewezen. Vrijheid van geloofsovertuiging staat in de Grondwet. Dit betekent ook dat iedereen het recht heeft om hun geloof te praktiseren binnen de grenzen van de Nederlandse wetgeving. Kerstmis is een bron van inkomsten voor de Nederlandse overheid. De overheid is slim genoeg om te beseffen dat het niet mogelijk is om Kerstmis te verbieden, al is het puur omdat het Nederlandse volk dit niet zou pikken. Genoeg redenen (zonder dat ik echt onderzoek heb gedaan) om niet te geloven wat er in dit artikel staat.

Ik hoop dat we in de toekomst vreedzaam met elkaar kunnen samenleven. Ik hoop dat het in de toekomst niet uitmaakt wat je afkomst is, wat de kleur van je huid is, wat je geloofsovertuiging of seksuele voorkeur is. Ik hoop dat mensen leren om te gaan met de verschillende culturen die er binnen onze samenleving met elkaar samenleven. Ik hoop dat mensen elkaar zullen respecteren. Ik hoop dat mijn kinderen in een wereld opgroeien waarbij haat uit het woordenboek is geschrapt. Ik weet dat het niet echt realistisch overkomt op dit moment, maar ach, een beetje dromen mag toch?

Image

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑