Hoe kun je mee discussiëren?  

  • Vul de poll in;
  • Geef in een reactie aan waarom je het eens/oneens bent met de stelling. Je mag op elkaar reageren (graag zelfs!)
  • Volgende week zal ik de uitkomsten van de poll kort bespreken.

Uitslag vorige poll:

Zeven mensen hebben gestemd. Hiervan zijn twee mensen het oneens met de stelling. Vijf personen zijn het eens met de stelling.


Een dagje naar het museum is niet iedereen gegund. Sommige mensen vinden het te duur, anderen hebben er geen geld voor, en een laatste groep van mensen gaat niet naar het museum omdat ze denken dat musea alleen maar authentiek zijn. Om de Nederlandse bevolking meer te stimuleren om naar het museum te gaan is het noodzaak dat musea gratis worden.

Musea worden betaald van het belastinggeld, dus eigenlijk betaalt iedereen al entree
Museums worden betaald van belastinggeld. Iedere Nederlandse burger betaalt over het algemeen genomen belasting, wat dus betekent dat iedereen eigenlijk al entree betaalt. Het is dus niet nodig dat men tevens entree betaalt bij binnenkomst in een museum. Uiteraard betalen toeristen geen belasting, maar zij zorgen met hun komst naar Nederland dat de Nederlandse economie groeit. Gratis toegang voor het museum zorgt dus indirect ook voor een hogere proportie toeristen in Nederland, die graag het Van Gogh museum én het Rijksmuseum bezoeken, en al helemaal als het gratis is!

Minima kunnen dan ook het gehele jaar naar het museum
Als musea gratis zijn, dan kan ook de minima genieten van kunst. Veel mensen van deze doelgroep willen wel heel graag naar het museum, maar kunnen door financiële redenen niet gaan. Minima zijn vaak laaggeschoold en het bezoeken van musea kan hen verder ontwikkelen, gezien het gegeven dat mensen leren van kunst.

Bezoekers zijn eerder geneigd om iets uit te proberen als iets gratis is
Als musea gratis zijn, dan zal dit meer bezoekers aantrekken. Er is minder risico als iets gratis is, en dat stimuleert mensen om iets uit te proberen. Wanneer iemand enthousiast raakt over een museum, zal hij/zij anderen ook stimuleren om naar het museum te gaan, en via deze mond-op-mond reclame zal het bezoekersaantal van een museum stijgen. Tevens zullen scholen meer excursies plannen naar musea, omdat het gratis is. Veel scholen hebben een beperkt budget, waarbij niet iedere klas een excursie kan gaan doen. Gratis entree voor musea zal er voor zorg dragen dat meer scholen naar museums gaan, en dit stimuleert de algemene ontwikkeling van kinderen.

Een mogelijk tegenargument betreft de financiële tegenslag die museums zullen ondervinden als de entree gratis wordt.

Advertentie