Koning der Nederlanden,

In de troonrede benoemt u dat iedere inwoner van ons land zich veilig en beschermd moet voelen. U doelt hiermee op met name de Joodse gemeenschap. De ‘boze en stoute moslims’ hebben hen de afgelopen tijd incidenteel belaagd vanwege de oorlog rondom Gaza. Natuurlijk is het niet netjes dat deze mensen zijn aangevallen en bedreigd. Het is niet oké dat deze mensen hun gevoel van veiligheid zijn verloren.

Echter, wat ik niet hoor in uw troonrede is hoe moslims al decennia lang structureel in een negatief daglicht worden gesteld. Sterker nog, U doet er vrolijk aan mee! De troonrede is meer een schop na ten opzichte van alle moslims in plaats van een effectieve manier om van dit land ‘ONS’ land te maken. U gooit olie op het vuur door extra te benadrukken hoe walgelijk het was om onschuldige Joden aan te vallen (U doet dit heel subtiel, dat dan weer wel), terwijl u zwijgt over hoe oneerlijk en gemeen het is dat moslims tot op de dag van vandaag nog steeds een achtergestelde positie innemen in dit land. Structurele discriminatie en iedereen zwijgt. Incidentele gebeurtenissen vanuit deze achtergestelde groepering én opeens spreekt de Koning er expliciet over. Hoe komt dit over denkt u? Hoe bewerkstelligt dit een land waarin iedereen zich veilig en beschermd voelt? Het bewerkstelligt eerder nog minder sociale cohesie. Het stimuleert alleen nog maar meer ‘wij’/’zij’ denken. U geeft impliciet de fanatieke ‘Wilders’-aanhangers gelijk, want kijkt u eens hoe stout die moslims zijn geweest!

Ik voel me veilig en beschermd in een land dat van iedereen is. Een land waarbij culturele verschillen niets uitmaken. Waarin iedereen gelijke kansen heeft en ieder op basis van gelijkwaardigheid wordt behandeld. Ik voel me beschermd in een land wat niet nog eens honderd miljoen euro extra uitbesteed aan defensie, maar wat zich sterk inzet voor vrede op aarde. De westerse wereld wilt haar opvattingen aan anders denkende landen opdrukken, ongeacht welke middelen hier voor nodig zijn. Exact dezelfde landen krijgen het niet voor elkaar om een eenheid te scheppen in hun eigen land, laat staan in de hele wereld..

Verdeeldheid tussen groepen, dat is wat ik nu voel. En veilig en beschermd? Nee, niet echt… Jij wel?