Hoe kun je mee discussiëren?  

 • Vul de poll in;
 • Geef in een reactie aan waarom je het eens/oneens bent met de stelling. Je mag op elkaar reageren (graag zelfs!)
 • Volgende week zal ik de uitkomsten van de poll kort bespreken.

Uitslag vorige poll: 

Zes mensen hebben gestemd. Zij zijn het allemaal eens met de stelling. Bedankt voor het stemmen! 🙂 

Deze keer betreft het niet direct een stelling. Ik wil graag aandacht schenken aan Unicef, omdat zij in mijn ogen goed werk verrichten. 


Kinderhandel

Zij had ooit alles in zich om een goede lerares of arts te worden, maar op haar vijftiende werd Channah ontvoerd en voor 130 dollar verkocht om in de prostitutie te werken. Channah groeide op in armoede in Cambodja en is een van de 1,2 miljoen kinderen die jaarlijks wereldwijd worden verhandeld. Kinderen – soms niet ouder dan vijf of zes jaar – die worden ontvoerd, misbruikt of de grens over gesmokkeld: ook naar Nederland. Unicef wil hier iets aan doen.

De geschiedenis van Unicef

Unicef werd op 11 december 1946 opgericht als hulporganisatie voor de kinderen in de tweede wereldoorlog. Er werd voedsel, dekens en kleren gegeven. Kinderen die ziek waren of iets ander werden tevens geholpen. Het was aanvankelijk de bedoeling om Unicef na de wederopbouw van Europa op te heffen. Met de kinderen in Europa ging het na een aantal jaar weer goed, maar in de rest van de wereld niet. Om deze reden bleef Unicef bestaan.  Unicef heeft geholpen met de totstandkoming van het Verdrag van de Rechten van het Kind. Het verdrag is in 1989 aangenomen door bijna alle lidstaten van de verenigde naties. De Verenigde Staten van Amerika en Somalië hebben het verdrag nog niet ondertekend. Alle rechten van het kind staan in het verdrag beschreven, zoals recht op bescherming tegen kinderarbeid en recht op een veilig en gezond leven. Unicef heeft de taak van de VN gekregen om landen te controleren op deze regels. Unicef is nu de grootste ontwikkelingsorganisatie voor kinderen te wereld.

Op het gebied van onderwijs:

 • verbeteren van onderwijskansen voor kinderen, met name voor meisjes
 • leerkrachten opleiden en bijscholen
 • lesmateriaal maken en versturen

Schoon en veilig drinkwater voor iedereen:       

 • aanleg van waterpompen en goede wc’s
 • opleiding onderhoudsmonteurs
 • voorlichting over hygiëne zodat je niet ziek wordt

In de gezondheidszorg:

 • inenten van kinderen tegen ziektes
 • zwangerschapscontrole
 • opzetten van gezondheidscentra
 • opleiden van gezondheidsmedewerkers

Zorg en opvang voor:

 • straatkinderen
 • werkende kinderen
 • oorlogskinderen
 • alleenstaande kinderen

Bij natuurrampen of oorlog:

 • leveren van noodhulpgoederen
 • noodonderwijs voor kinderen
 • hulp bij herstel en wederopbouw

In de strijd tegen honger:

 • groeicontrole van jonge kinderen
 • voorlichting over gezonde voeding
 • uitleg geven over het verbouwen van groente en fruit

Hoe komt Unicef aan geld

Unicef krijgt geen geld van de VN, maar van de rijke landen. Dit is echter nog niet genoeg en om deze reden worden er ook veel acties gehouden – onder andere op scholen door bijvoorbeeld sponsorlopen te houden. Unicef verdient zelf geld door wenskaarten, speelgoed en T-shirts te verkopen. Ongeveer 4000 vrijwiliigers verkopen alles. Unicef krijgt ook veel geld door giften van donateurs.

Een paar voorbeelden van goederen die Unicef koopt.

 • Een pomp waar 250 mensen water kunnen halen kost: €136.13
 • Eén kind inenten tegen 6 kinderziektes (inentingsstof en spuiten): €13.61
 • Potloden en puntenslijpers voor 40 leerlingen: €1.36
 • Een tent voor 8 personen: €193.86
 • Drie vitamine A-pillen om een kind een jaar te beschermen tegen oogziekte: €0.07

Wie werken er voor Unicef

Unicef heeft net als een voetbalvereniging een bestuur. In dat bestuur zitten mensen uit 41 landen. Unicef werkt in arme landen en hier staat dan ook hun kantoren. Alle hulp wordt vanuit hier geregeld. In Denemarken is een opslagplaats voor alle goederen. Die opslagplaats wordt Unipac genoemd. Hier liggen alle goederen die Unicef nodig heeft. In het pakhuis is ook een afdeling noodhulp. Als er een ramp plaatsvindt kunnen die goederen direct verstuurd worden.

Actie tegen kinderhandel

De twaalfjarige Célestin en zijn tienjarige broer werkten twee jaar lang in Cotonou, de hoofdstand van Benin. Zij moesten er van vijf uur ’s ochtends tot middernacht meel stampen en malen, terwijl hun baas tegen hen schreeuwe. Célestin verloor een topje van zijn vinger door het gevaarlijke werk. Zij zijn dankzij Unicef weer terug in hun dorp Tokpoe, bij hun moeder Deborah. Hun moeder gaf haar zoons mee aan een vrouw die naar de stad ging en een betere toekomst beloofde voor de kinderen. Zij zou voor haar zoons zorgen. Deborah gaf haar zoons vol vertrouwen aan de vrouw mee vanwege het gegeven dat zij in een arm dorp woonde. Célestin, met zijn heldere maar tegelijkertijd verdrietige blik, vergeeft het zijn moeder. Hij weet dat hij na zijn eigen ervaring in de toekomst nooit dezelfde fout zou maken met zijn kinderen. Hij zit nu op school en werkt hard. Kinderen worden in Benin op het platteland ondergebracht bij familie in de stad. Daar zijn goede scholen en hebben zij meer kans op een goede toekomst. Veel kinderen komen echter ook in handen van kinderhandelaren en worden over de grens gezet: in buurlanden als Nigeria en Ivoorkust zijn kinderen uit Benin het slachtoffer van uitbuiting: ze worden geslagen, onderdrukt en doen zwaar werk. Omdat ze illegaal zijn, hebben ze geen enkel recht, dus ook niet op bescherming. Voor een half miljoen werkende kinderen in een klaslokaal onbekend terrein: 88 procent is nooit naar school geweest. De regering van Benin heeft dankzij Unicef een internationale conventie tegen kinderarbeid getekend. Een wet tegen kinderhandel is in de maak. Unicef leidt mensen op om onderwijs te promoten. Als kinderen naar school gaan, is het lastiger om in handen te komen van kinderhandelaren. Bovendien leren ze voor zichzelf op te komen. Ook worden er waterputten aangelegd zodat meisjes minder tijd kwijt zijn met water halen en dus gewoon naar school kunnen.