Hoe kun je mee discussiëren?  

 • Vul de poll in;
 • Geef in een reactie aan waarom je het eens/oneens bent met de stelling. Je mag op elkaar reageren (graag zelfs!)
 • Volgende week zal ik de uitkomsten van de poll kort bespreken.

Uitslag vorige poll: 

Twee mensen hebben gestemd. Allebei zijn zij het oneens met de stelling. Bedankt voor het stemmen! 🙂


Stelling: Alle alcoholreclames moeten verboden worden.

Voorargumenten

Het alcoholgebruik onder jongeren is de afgelopen jaren drastisch toegenomen, waaronder tevens het vroegtijdig alcoholgebruik onder jongeren. De mogelijke reden hiervoor is dat alcohol algemeen geaccepteerd is. Mensen vergeten echter dat alcohol bij velen ernstige schade aanricht, vooral als het overmatig gebruik betreft. Denk hierbij aan persoonlijke problemen, vandalisme en gezondheidsproblemen.

Een opsomming van de factoren die dit probleem veroorzaken:

 1. Mensen worden verleid door alcoholreclames;
 2. Alcohol is niet duur;
 3. Alcohol is gemakkelijk te verkrijgen, ook voor minderjarigen
 4. Regels worden niet strikt gehandhaafd met als gevolg nummer 3: het makkelijk verkrijgen van alcohol.

Een wetenschappelijk onderzoek van de universiteit van Twente en STAP stelt dat effectieve maatregelen tegen (overmatig) alcoholgebruik door minderjarigen zijn:

 1. Flinke accijnsheffing;
 2. Beperkte reclame;
 3. Beperkte beschikbaarheid door gereguleerde verkoop;
 4. Strikte handhaving van regels.

Het beperken van alcoholreclames blijkt dus een effectieve maatregel te zijn. Hiervoor zijn drie argumenten:

 1. Verleidingsargument: het doel van alcoholreclames is om de kijker te verleiden om het product te gaan kopen. Het probleem hierbij is echter dat ook minderjarigen deze reclames zien, met als gevolg dat ook zij verleid worden tot het kopen van alcohol. Dit heeft als gevolg dat minderjarigen op allerlei manieren aan alcohol proberen te komen. Zij gaan vroegtijdig alcohol gebruiken en overtreden zodoende de wet. Minderjarige kijkers worden zodoende via alcoholreclames verleid tot het overtreden van de wet.
 2. Gezondheidsargument: niet alleen het aantal vroegtijdige alcoholgebruikers is de voorgaande jaren flink gestegen. Het alcoholgebruik onder jongeren en jongvolwassenen is tevens toegenomen. Jeugdig drankmisbruik remt de ontwikkeling van de hersenen. Het probleem wordt steeds ernstiger, omdat het de alcoholgebruikers steeds jonger worden.
 3. Verloren-geld-argument: alcoholmisbruik kost de maatschappij ongeveer vijf miljard euro per jaar. De helft bestaat uit kosten door verlies aan arbeidsproductiviteit. Anderhalf miljard hiervan betreft de kosten van uitkeringen aan alcoholverslaafden. De schade door verkeersongelukken is jaarlijk vierhonderd miljoen euro. De rest van het geld wordt besteed aan gezondheidszorg en justitie.

Tegenargumenten:

 1. De alcoholindustrie doet al voldoende om het probleem te bestrijden: zij zijn zeker voorstander van reclamecampagnes tegen drinken onder de achttien jaar, de Bob-campagne en voorlichting over de rol van alcohol. Een alcoholreclameverbod invoeren gaat hen echter te ver.
 2. De echte oorzaak achter het toenemende en vroegtijdige alcoholgebruik onder jongeren is het gegeven dat regels niet strikt worden nagekomen, waardoor het voor jongeren makkelijk is om alcohol te nuttigen. Alcohol is tevens bijna overal te verkrijgen. De overheid dient zich te richten op deze oorzaak, want alcoholreclames verbieden is slechts een symptoombestrijding.
 3. Kinderen beginnen vaak thuis met het drinken van alcohol. Zij leren dit van hun ouders, middels een wijntje tijdens een speciale gelegenheid bijvoorbeeld. Thuis maken zij kennis met alcohol. Ouders hebben hier dus veel invloed bij; het hangt af van de drinkgewoonte van ouders en in hoeverre ouders streng of soepel zijn met de regels en limieten. Als een jongere van zijn vader mag drinken wanneer hij of zij wilt en soms zelfs hoeveel hij of zij wilt, dan kan de regering wel zijn best doen maar dan hebben de ouders toch een grotere invloed op het drinkgedrag van deze jongere.
 4. In Noorwegen is er sprake van een volledig verbod op alcoholreclames. Het resultaat: een stijgende alcoholconsumptie onder de bevolking; het heeft dus geen effect. Door het alcoholreclameverbod proberen producenten andere manieren te bedenken om toch een nieuw of al bestaand product te promoten. Er is een ontwikkeling gaande in Noorwegen, waarbij de industrie probeert via mond tot mond reclame te werken. Producenten betalen obers om hun producten aan te prijzen bij klanten of via internet et cetera.

Twitter: 461 volgers. / Instagram: 503 volgers. / Facebook: 1 Vind-ik-leuk

Advertentie