Ik ambieerde geen online oorlog met  mede-bloggers. Het is niet mijn bedoeling om gevoelige snaren te raken, om mensen boos te maken of what ever. Mocht ik je wel enigszins geïrriteerd hebben, dan spijt me dit zeer. Het was niet eens mijn bedoeling om nogmaals een blog te schrijven over mijn visie op discriminatie ten opzichte van moslims. Het is echter zo dat ik geïnspireerd word vanuit mijn dagelijks leven, en dat de reacties die ik op mijn voorgaande blog heb gekregen voor mij zo bizar overkomen dat dit het meest spannende is wat ik vandaag heb meegemaakt. Uiteraard heb ik de reacties op het artikel van de heer/mevrouw Bron uitgebreid gelezen. Er wordt mij verweten dat ik niet ambitieus ben en dat ik te laat reageer. Begrijp me niet verkeerd, maar ik heb ook nog andere dingen te doen. 😉 Ik word dom en naïef genoemd. Dit zijn niet twee eigenschappen die ik mezelf zou willen toewijzen, maar goed.. dat ten zijde: vandaag staat mijn persoonlijke visie op racisten centraal. Mijn visie is gebaseerd op een wetenschappelijk artikel (Support for ethnic discrimination in the Netherlands 1979-1993: Effects of period, cohort and individual characteristics) van M. Coenders & P. Scheepers. Het is een redelijk oud artikel, wat wil zeggen dat het verouderd en irrelevant kan zijn.

In de vroege jaren ’90 nam het aantal gewelddadige racistische daden toe. Het electoraat van de Nederlandse extreem-rechtse politieke partijen groeide in de vroege jaren ’80 en de vroege jaren ’90. Etnische minderheden worden nadelig behandeld in de woning- en arbeidsmarkt. De centrale vraagstelling van hun onderzoek luidt als volgt: ‘Wat waren de effecten van de contextuele en individuele kenmerken wat betreft in hoeverre mensen in Nederland etnische discriminatie steunt vanaf 1979 tot 1993’?

Gezien het feit dat ik als dom wordt afgeschilderd in sommige van de reacties (beledigen is immers een makkelijke manier om de ander te overrulen) vind ik het wel toepasselijk om in te zoomen op het verband tussen opleidingsniveau en etnische discriminatie. M. Coenders en P. Scheepers formuleerden de volgende hypothesen: de steun voor etnische discriminatie is groter onder autochtone Nederlandse individuen met een relatief gezien laag opleidingsniveau, een laag inkomensniveau, onder degenen die afhankelijk zijn van sociale zekerheid, en onder degenen die in grote steden wonen. Na uitgebreid onderzoek wordt alleen het verband tussen opleidingsniveau en etnische discriminatie bevestigd. Hoogopgeleiden zijn minder snel geneigd om te discrimineren op basis van etniciteit. Het feit dus dat alleen domme mensen geloven dat de islam geen bedreiging vormt is niet helemaal correct. Kanttekening is wel dat etniciteit en geloofsovertuiging niet helemaal hetzelfde zijn, maar aangezien dit vaak door elkaar gehaald wordt vind ik het wel een goed standpunt om aan te nemen dat juist intelligente mensen de islam niet als bedreiging zien. Het wordt hoogopgeleiden aangeleerd om bronnen adequaat te kunnen beoordelen op betrouwbaarheid en validiteit, om niet zomaar uit te gaan van alles wat geroepen wordt in de media, om zelf op onderzoek uit te gaan en niet alles voor waar aan te nemen. Het wordt hoogopgeleiden aangeleerd om kritisch te zijn en ‘out of the box’ te denken.

Dit is niet om laagopgeleiden of ongeschoolden te bekritiseren. Hoogopgeleiden zijn beperkt tot het gebruiken van hun hersenen en weten niet om te gaan met hun handen. Dit is puur om het standpunt ‘alleen domme mensen verdedigen de islam’ naar beneden te halen. Hopelijk heb ik morgen wat boeiendere stof om over te kunnen schrijven.

Hartelijke dank voor uw aandacht, en tot snel!